Projektityöntekijän paikka auki

Digijuu Digime -hankkeeseen haetaan projektityöntekijää Helsinkiin.

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (Kakspy ry), Kakspy Palvelut Oy ja Niemikotisäätiö sr toteuttavat ESR-rahoituksella digitaalisten taitojen parantamisen Digijuu Digime -yhteishanketta. Kakspy ry on hankkeen päätoteuttaja, Kakspy Palvelut Oy ja Niemikotisäätiö ovat osatoteuttajia.Kaikki toteuttajaorganisaatiot ovat yhteiskuntavastuullisia toimijoita ja toteuttavat toipumisorientaatio-viitekehystä.

Digijuu Digime -hanketta toteutetaan Helsingissä ja Kymenlaaksossa. Hankkeen päätavoitteena on edistää digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta ja vahvistaa oppivaa organisaatiokulttuuria hankeorganisaatioissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, omissa kodeissaan asuvat mielenterveys- ja päihdetoipujat, osatyökykyiset henkilöt eli hankkeeseen palkatut oman kokemuksen toipumisesta omaavat digiosaajat ja ammattilaiset hankeorganisaatioissa. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia digitaalisen yhdenvertaisuuden varmistavia toimintaratkaisuja. Lisäksi tuotetaan lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja toimintamalleihin palvelunkäyttäjien ja ammattilaisten digitaitoja kehittämällä.

Hankkeessa työskentelee Kakspy ry:n palkkalistoilla projektipäällikkö ja projektityöntekijä sekä hankekumppaneiden palkkalistoilla osa-aikaiset digiosaajat (6kpl).
Projektityöntekijä työskentelee pääosin Helsingissä yhdessä muiden hanketyöntekijöiden, hankeorganisaatioiden työntekijöiden ja palvelunkäyttäjien sekä sidosryhmien kanssa.
Tehtävä sisältää mm. hankkeen ideointia, suunnittelua, toteutusta ja arviointia hankesuunnitelman mukaisesti. Projektiityöntekijä kokoaa alueellaan hanketoimijat ja verkostot ja suunnittelee yhdessä heidän kanssaan hankkeen käytännön toteutusta. Hän koordinoi hankkeen toimintaa Helsingissä, osallistuu ohjausryhmän työskentelyyn, viestii ja raportoi työstään nimetylle esihenkilölleen. Merkittävä osa työstä on digiosaajien työn koordinointia ja liikkuvaa asiakastyötä sekä yhteistyötä Kymenlaakson alueen hanketoimijoiden kanssa..

Edellytämme projektityöntekijäksi valittavalta henkilöltä

 • sosiaali- ja/tai terveydenhuollon soveltuvaa tutkintoa
 • näyttöä hanketyön osaamisesta
 • kokemusta ja kiinnostusta haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kanssa työskentelystä
 • suullisen ja kirjallisen työskentelyn hyviä taitoja
 • hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja kykyä etätyöskentelyyn, myös verkostojen kanssa
 • kykyä itsenäiseen ja tavoitteelliseen hanketyöskentelyyn
 • epävarmuuden sietämistä ja muutoksesta innostumista

Arvostamme

 • myönteistä asennetta ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta
 • näyttöä menestyksekkäästä verkostotyöstä
 • tehtävässä hyödynnettävää täydennyskoulutusta ja/tai menetelmäosaamista

Tarjoamme

 • mahdollisuuden työskentelyyn kehittämismyönteisessä toimintaympäristössä
 • mahdollisuuden ideoida ja kehittää täysin uutta
 • lakisääteistä laajemmat työterveyshuollon palvelut
 • mahdollisuuden liikuntaetuun (liikunta työajalla)

Työsuhde on määräaikainen, koeaika on 6 kuukautta.

Työ edellyttää joustavuutta työajoissa ja työn toteutuspaikoissa ja sisältää verkostotyön ja kohderyhmän tarpeiden mukaisesti liikkumista koko hankealueella.
Työntekijän työpiste on yhteistyökumppaneiden tiloissa Helsingissä.
Työ sisältää myös etätyöskentelyä.
Palkkaus: yksityinen sosiaalipalveluala
Työkokemus: 1 – 5 vuotta
Työ alkaa: sopimuksen mukaan mahdollisimman pian
Työaika: Kokoaikatyö
Työn kesto: määräaikainen, elokuun 2023 loppuun

Haku päättyy: 27.3. klo klo 23.59

Jätä hakemus ja ansioluettelo, molemmat omina liitteinään sähköpostitse: hakemus@kakspy.com
Kirjoita aihekenttään Kakspy ry projektityöntekijä, Digijuu Digime -hanke

Haastattelut: sovitaan erikseen ja voidaan toteuttaa jo hakuaikana sopivien hakijoiden löydyttyä

Tiedustelut tehtävästä sähköpostitse: miia.kurttila@kakspy.com