Digijuu DigiMe
-hankkeesta

Helsinkiläinen Niemikotisäätiö yhteistyössä kymenlaaksolaisten Kakspy ry:n ja Kakspy Palvelut Oy:n kanssa laatima digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistävä ”Digijuu DigiMe” -hanke-ehdotus sai Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta myönteisen rahoituspäätöksen kesäkuussa 2021. Euroopan sosiaalirahaston tukeman kaksivuotisen hankkeen kustannusarvio on 390 000 euroa. Hanke rahoitettiin osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia ja se päättyi 31.8.2023.

Hankkeen päätavoitteena oli edistää digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistamalla oppivaa organisaatiokulttuuria hankeorganisaatioissa.

Hankkeen osatavoitteet

Päätavoitetta, digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistavaa oppivaa organisaatiokulttuuria tukevia osatavoitteita:

Mielenterveys- ja päihdetoipujien digiosallisuus vahvistuu hankkeen toimenpiteiden myötä.

Myös ammattilaisten digitaidot vahvistuvat.

Hankeorganisaatioiden välinen yhteistyö kehittyy, vahvistuu ja vakiintuu.

Kohderyhmä

Hankkeen pääasialliset kohderyhmät olivat:

Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, omissa kodeissaan asuvat digisyrjäytyneet mielenterveys- ja päihdetoipujat (voivat olla myös eri kulttuureista lähtöisin/maahanmuuttajataustaisia)

Muut hankeorganisaatioiden toiminnan piirissä olevat mielenterveys-ja päihdetoipujat (voivat olla myös eri kulttuureista lähtöisin/maahanmuuttajataustaisia) sekä osatyökykyiset (digiosaajat)

Ammattilaiset hankeorganisaatioissa sisältäen organisaatioiden kaikki tasot eli työntekijät, esihenkilöt ja johto mukaanlukien hankkeeseen palkattavat kokemusasiantuntijat.

Toimenpiteet

Tavoitteiden toteutumiseksi tehtiin seuraavat toimenpiteet:

Oppivan organisaation periaatteisiin tutustuminen sekä keskeisten digihaasteiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen

Jatkuvan oppimisen toimintamallin rakentaminen

Digitukipaikkojen rakentaminen ja kotiin vietävän mallin rakentaminen

Yhteistyö alueellisten digitukihankkeiden kanssa

HANKKEEN ORGANISAATIOT

Hankkeessa mukana olleet organisaatiot