Ensimmäisissä työpajoissa ideoitiin urakalla

Marraskuussa hankkeen työpajoissa reilu parikymmentä  osallistujaa, Helsingissä ja Kotkassa pureutuivat yhdessä digiosallisuuteen. Palvelukäyttäjät, työntekijät, opiskelijat ja digiosaajat loivat yhteistä ymmärrystä digiarjesta ja samalla askelmerkkejä digitukipalvelujen yhteiskehittämiseen ja toisilta oppimiseen. Työpajoissa mietittiin omaa digiarkea ja digitalisaation tuottamia etuja ja haittoja. Löydettiin esteitä, jotka vaikeuttavat digilaitteiden hankintaa ja käyttöä, keinoja, miten miten digitaitoja parhaiten opitaan, miten ja mi – ja entäpäs työntekijät, mikä on heidän osaamisensa ja panoksensa digiosallisuuden kasvattamiseen. Kysymyksiä, haasteita ja houkuttimia hoksattiinrunsaasti.

Oheinen kuvakooste antaa hienon kokonaisnäkemyksen työpajoissa havaituista haasteista ja ratkaisuista.